Bismillaah
Berikut adalah kitab Jilid Kedua dari :

جامعة الرسالة في مسئلة العذر بالجهل لأبي الجوزاء – الجزءُ الثاني

“KUMPULAN RISALAH MENGENAI MASALAH UDZUR BIL JAHL YANG DITULIS OLEH AL-USTADZ ABUL JAUZAA’ – Jilid Kedua”

Silakan download di :
https://drive.google.com/open…

Jika misal belum mendownload yang jilid pertama, silakan download di :
https://drive.google.com/open…

****
Jilid yang kedua ini berisi 12 tulisan

Jilid kedua ini yang merupakan kelanjutan dari serial tulisan masalah Udzur bil Jahl dari Ustadz Abul Jauzaa’ Dony Arif Wibowo.

Berikut adalah daftar isi tulisan dari jilid kedua ini :

Tulisan 12 : Ibnu Taimiyyah dan ‘Udzur Kejahilan (1)

Tulisan 13 : Ibnu Taimiyyah dan ‘Udzur Kejahilan (2)

Tulisan 14 : Kekeliruan dalam Penafikan ‘Udzur Kejahilan : ‘Jika Kami Tidak Mengkafirkannya, Bukan Berarti Kami Menghukuminya Muslim’

Tulisan 15 : Adz-Dzahabiy dan ‘Udzur Kejahilan

Tulisan 16 : Al-Ma’luum minad-Diin bidl-Dlaruurah

Tulisan 17 : Syarat Pemahaman dalam Iqaamatul-Hujjah

Tulisan 18 : Membedakan Muslim dan Kafir (Asli) dalam Pemberian ‘Udzur

Tulisan 19 : Beberapa Kondisi Ditetapkannya ‘Udzur Kejahilan

Tulisan 20 : Salah Satu Kekeliruan Logika Pendalilan Peniadaan ‘Udzur Kejahilan

Tulisan 21 : Kekeliruan Pendalilan Peniadaan ‘Udzur Kejahilan : Ayat Miitsaaq

Tulisan 22 : Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab dan ‘Udzur Kejahilan

Tulisan 23 : Kekeliruan Pendalilan Peniadaan ‘Udzur Kejahilan : Memutlakkan Perkara Al-Ma’luum minad-Diin bidl-Dlaruurah

***
Akhirul Kalam, semoga ini bermanfaat dan memberikan barokah bagi kita semua.

Semoga kita berjumpa pada jilid selanjutnya, insya Allah

Advertisements