Ahlul Bid’ah itu semakin mirip penampakannya dengan Ahlus Sunnah, maka semakin berbahaya dia dan kebid’ahan nya.

Inilah yang terdapat pada Khowarij modern zaman sekarang ini, yang mengaku aku mengikuti sunnah dan manhaj Salaf kecuali dalam masalah waliyyul Amri.

Orang yang baru mengenal Sunnah dan manhaj Salaf mungkin sukar untuk membedakannya.

Fahamnya mungkin sepertinya semuanya sama-sama mengikuti sunnah dan manhaj Salaf, hanya dalam masalah waliyyul Amri saja berbeda manhaj nya.

Celakanya orang yang sedang awal mengenal sunnah dan manhaj Salaf ini, yang sedang tinggi tingginya ghiroh dalam belajar Sunnah dan manhaj Salaf, biasanya justru yang menjadi mangsa empuk bagi Khowarij Modern.

Belum lagi jika ini ditambahi dengan bumbu manhaj muwazanah. Maka akan semakin berbahaya perangkap nya!!

***
Syubhat Khowarij modern itu memang besar dan banyak.

Namun Alhamdulillah, Syaikh Abdul Malik ramadhan Al Jazairi telah menuliskan sebuah kitab khusus dengan judul “Tholi’atul Hiwaril Darij bainas Sunnah wal Khowarij” ( طليعة الحوار الدارج بين أهل السنة والخوارج ) sebagaimana yang saya Share di bawah ini untuk membantu menghadapi masalah ini.

Kitab ini adalah kitab beliau yang terbaru, yang baru selesai naik cetak.

Terdapat sekitar 75 pembahasan syubhat, yang umumnya dijadikan Khowarij sebagai syubhat syubhat mereka.

Kitab ini tebalnya sekitar 600 halaman!!!

***
Syubhat Khowarij Modern yang dibahas dan dibantah itu dibagi dalam 6 Point :

1. Syubhat berkaitan dengan pendalilan menggunakan Al Qur’an

Ada 23 syubhat yang digunakan Khowarij Modern dengan berdalil menggunakan ayat-ayat Al Qur’an.

2. Syubhat berkaitan dengan pendalilan menggunakan Sunnah Nabawiyah

Ada 17 syubhat yang digunakan Khowarij Modern dengan berdalil menggunakan Hadits Hadits Rasulullah

3. Syubhat berkaitan dengan Ijma’

Ada 2 syubhat yang digunakan Khowarij Modern berkaitan dengan masalah Ijma’

4. Syubhat berkaitan dengan pendalilan menggunakan Atsar-Atsar Salaf

Ada 20 syubhat yang digunakan Khowarij Modern berkaitan dengan masalah Atsar Salaf

5. Syubhat berkaitan dengan pendalilan menggunakan Ushul Fiqh dan Qaidah Qaidah Syar’iyyah

Ada 12 syubhat yang digunakan Khowarij Modern berkaitan dengan masalah Ushul Fiqh dan Qaidah Qaidah Syar’iyyah

6. Syubhat berkaitan dengan pendalilan berdasarkan pemahaman Bahasa Arab

Dan hanya ada 1 syubhat yang digunakan Khowarij Modern berkaitan dengan masalah pemahaman Bahasa Arab.

***
Apakah setelah membaca uraian di atas kita menjadi khawatir dan takut terkena syubhat Khowarij, setelah melihat begitu banyak syubhat yang ada?

Maka dari itu, jangan dekat dekat dengan orang orang yang terindikasi terkena penyakit Khowarij.

Apalagi dekat dekat dan mengikuti para asatidz nya dan kajian yang mereka adakan.

Jauhi saja orang orang yang seperti itu.

Orang orang yang suka mengkafir kafirkan pemerintah, atau yang beranggapan dia bukan Ulil Amri walau ngakunya dia tidak mengkafirkan nya.

Jauhi orang seperti ini.

Yang mempermasalahkan definisi negara Islam untuk ditujukan ke Indonesia. Yang mempermasalahkan undang-undang dan konstitusi yang kemudian dipancing pancing agar mengkafirkan atau paling tidak membolehkan berontak.

Jauhi orang seperti ini.

Orang yang menyerukan revolusi dan pemberontakan. Yang gemar menyebar di medsos dan internet berita berita buruk agar membangkitkan kebencian kepada pemerintah yang dzolim, guna persiapan mengeruk dukungan revolusi dan Pemberontakan.

Jauhi orang seperti ini.

Orang orang yang kerjaannya Hate speech dengan menggunakan kata kata seperti :
“Talafy” (Plesetan dari Salafy, artinya Talafy adalah orang perusak), “Murji’ah” (Maksudnya adalah karena tidak mau mengkafirkan pemerintah yg dzolim), “Mulukiyyah” (Pro pemerintah), “Khowarij alad du’at wa Murji’ah alal Hukkam ” (bersikap Khowarij dengan menyerang para Da’i yang menyimpang dan bersikap murjiah kepada pemerintah), “Salafy Maz’um” (Salafy Palsu), “Salafy Qoidun” (Salafy yang kerjanya hanya duduk duduk saja dan tidak mau berjihad), dan lain lain masih banyak lagi.

Orang orang seperti ini, maka jauhi saja.

Apalagi orang orang yang membolehkan terorisme, pengeboman, penembakan polisi dan masyarakat, memuji dan kagum dengan organisasi terorisme, yang mengikuti pengajian sembunyi sembunyi ala halaqoh, dan lain lain yang semisal.

Jauhi orang seperti ini.

***
Andaikata terpaksa berhadapan dengan orang orang seperti itu, atau jika kita sudah terlanjur terkena syubhat syubhat orang yang seperti itu.

Maka merujuklah kepada buku Syaikh Abdul Malik ramadhan Al Jazairi ini. Dari 75 jenis syubhat yang biasanya digunakan Khowarij Modern ini, insya Allah akan ada yang sesuai dengan syubhat yang sedang antum hadapi.

Bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arab dan baru mulai ngaji?

Ya sudah jauhi saja mereka. Ikuti pengajian yang jelas jelas saja akan manhaj Ustadz nya.

Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar.

Baarokallahu fiik

Advertisements