Aksi bela Islam dengan tenaga dalam itu tidak boleh.

Itu hanyalah isti’anah (meminta bantuan) kepada jin, dengan melalui ritual dan dzikir bid’ah syirkiyyah.

*
Aksi bela Islam dengan demokrasi itu Khomr dan daging babi.

Madhorot nya lebih besar daripada manfaatnya, dan dhorurot itu beda dengan rutinitas.

*
Aksi bela Islam dengan Hizbiyyah itu meniru sikap musyrikin dan Ahlul Kitab.

Kaum musyrikin dan Ahlul kitab memecah belah agama tauhid yang satu dengan kesyirikan dan ke-ta’ashub-an mereka.

Lihat : QS Al Mu’minuun : 51-56

*
Aksi bela Islam dengan seruan Harokah untuk revolusi itu meniru manhaj Khowarij.

Demikian juga aksi bela Islam dengan cara terorisme, pembunuhan, dan pengeboman.

Advertisements