Imam Syafi’i itu mempunyai Qoul Qodim (pendapat terdahulu) dan Qoul Jadid (pendapat yang baru) untuk merevisi pendapat beliau yang terdahulu.

Ini imam Syafi’i maksudnya dalam masalah fiqh ya, bukan dalam masalah manhaj. Imam Syafi’i tidak ada masalah dengan manhaj beliau.

Apalagi jika ini adalah dalam masalah manhaj yang dikeluarkan berupa fatwa untuk menjawab pertanyaan, yang direkam di video dan tersebar dimana mana.

Tentu ini lebih wajib dan lebih urgen.

Coba tengok juga contoh dari Imam Abul Hasan Al Asy’ary yang menulis kitab kitab sebagai bukti rujuk dan bertaubat nya beliau dari kesalahan beliau dalam masalah Aqidah dan manhaj yang terdahulu.

Serta untuk membantah manhaj atau Aqidah sesat yang dulu beliau pernah di dalamnya, dan ikut menyebarkannya.

***
Maka dari itu jika tidak mau disebut bermanhaj muwazanah, yang berusaha “bijak” dalam tanda kutip dengan mencoba berdiri di tengah tengah antara pengusung manhaj yang haq dan pengusung manhaj yang batil.

Maka buatlah video pencabutan fatwa muwazanah yang telah dikeluarkan, dan sebar luaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban akan fatwa yang telah dikeluarkan.

Selama tidak ada video bantahan sebagai sikap rujuk, klarifikasi, dan penarikan fatwa secara terbuka.

Maka status sebagai pengusung manhaj muwazanah akan tetap ada, dan masyarakat tetap harus diberikan peringatan untuk berhati-hati terhadap manhaj muwazanah tersebut.

***
Membuat video itu mudah. Pake HP juga bisa, lalu tinggal upload ke media sosial. Beres.

Advertisements