Kita lanjutkan lagi mengenai Manhaj Salaf Ahlus Sunnah yang paling awal, dalam masalah i’tiqod yang benar mengenai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

***
Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits hadits Rasulullah, bahkan tidaklah datang suatu zaman yang mana dia lebih buruk daripada zaman sebelumnya.

Maka pada sekitar awal abad ke 20 an, muncullah firqoh yang memiliki i’tiqod mengenai Allah yang jauh lebih buruk daripada semua firqoh yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Firqoh itu adalah firqoh Pluralisme yang dibawa oleh Pluralis Liberal. Pluralisme atau yang dalam bahasa Arab disebut At Ta’adudiyyah Ad Diiniyyah, mempunyai pemahaman wihdatul Adyan (mempersatukan agama agama).

Akibatnya i’tiqod nya mengenai Allah baik dari sisi uluhiyyah, Rububiyyah, dan Asma wa Shifat semuanya langsung menyimpang dari manhaj Salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Inilah firqoh yang terburuk sejauh yang kami tahu, yang mempunyai i’tiqod sesat dan kufur terhadap Allah subhaanahu wa ta’aala.

***
Kami pernah membahas secara khusus mengenai Pluralisme dalam Free Ebook kami berikut ini :

https://kautsaramru.files.wordpress.com/…/risalah-tauhid-ji…

Advertisements