Teknik framing adalah mengambil kutipan dari perkataan seseorang, dengan tujuan diarahkan ke hal yang tidak dimaksudkan oleh orang tersebut.

Sejauh yang saya tahu, teknik ini banyak sekali digunakan oleh Pluralis Liberal dalam masalah kutip mengutip dalil, baik itu dari Al Qur’an ataupun As Sunnah. Dan juga dari perkataan Ulama.

Yang mana hal ini digunakan dengan tujuan untuk membenarkan Pluralisme, walaupun tujuan dari dalil Al Qur’an dan As Sunnah beserta perkataan ulama tidak dimaksudkan ke arah itu.

Ini akan saya buktikan dalam tulisan saya “Risalah Tauhid jilid 4 : Pluralis Liberal” yang sedang saya revisi dan berikan banyak sekali tambahan bab baru. Sehingga seakan akan ini adalah tulisan baru, yang memiliki perbedaan yang signifikan dari tulisan saya Risalah Tauhid jilid 4 yang terdahulu.

Semoga Allah memudahkan saya untuk menyelesaikan tulisan tersebut.

***
Uniknya, teknik framing ini tampaknya juga digunakan oleh sebagian orang dalam mengutip perkataan “Persatuan Kebon Binatang”.

Secara tidak sadar, teknik framing yang biasa digunakan oleh Pluralis Liberal juga digunakan dalam perkataan “Persatuan Kebon Binatang” ini.

Advertisements