Muroja’ah (mengulang-ulang) nasehat dan pemahaman masalah taqlid itu, kadang perlu juga.

Baik itu terhadap yang sudah faham manhaj yang haq, ataupun bagi yang belum memahami manhaj yang haq.

Advertisements