Tanya :

Ustadz, apakah kita boleh bermazhab ke mazhab tertentu ?

Jawab :

Boleh dan tidak boleh

Tanya :

Kenapa bisa boleh dan tidak boleh ?

Jawab :

Boleh jika hanya untuk sekedar penisbatan

Tidak boleh jika untuk ta’ashub dan taqlid yang tercela

Advertisements